Dé adviseur bij bedrijfsovernames van technische ondernemingen

Kromhout regelt de bedrijfsovername op een snelle en efficiënte manier. Zonder poespas.

Adviseur bij bedrijfsovernames van technische ondernemingen in de werkplaats

Je bedrijf verkopen in 12 heldere stappen

Je wilt je bedrijf verkopen. Alhoewel ieder overnameproces uniek is, is er toch een grote lijn te ontdekken. Onderstaand vind je een stappenplan, zodat je weet wat er allemaal bij komt kijken.
Group 3

Een overnameproces is niet iets dat je alleen moet willen doen. Informeer in jouw omgeving of iemand met een bepaalde adviseur goede ervaringen heeft. Nodig er een paar uit en informeer naar de aanpak en referenties. Een overnameproces is lang en intensief. Neem een bedrijfsovername adviseur waarmee je een klik hebt.

Group 3
Een verkoop begint met een goede teaser. Dit is een boekwerkje waarin jouw onderneming beschreven wordt. Zowel de positieve als de minder positieve aspecten worden benoemd. Ook staat er in een teaser een presentatie en een analyse van de cijfers. De adviseur stelt samen met jou een teaser op. Ook geeft hij een indicatie van de waarde van de aandelen en een mogelijke constructie van een transactie.
Group 3
Samen met de adviseur bepaal je wie er benaderd mogen worden. Het benaderen doet de adviseur. Doe dit nooit zelf! De adviseur weet precies hoe potentiële kopers denken. Voor de verdere onderhandelingen is het goed meer dan één potentiële koper te hebben.
Group 3
Voordat partijen kennis met elkaar maken tekenen zij een geheimhoudingsverklaring. Hierin verklaren zij dat de informatie die wordt uitgewisseld geheim wordt gehouden en dat er, zonder toestemming van de andere partij, niet over de overname wordt gesproken met personen die niet bij het overnameproces zijn betrokken. Na de getekende geheimhoudingsverklaring overhandigt de adviseur de teaser aan de potentiële koper.
Group 3
Vrijwel ieder overnametraject wordt gevolgd door een kennismaking tussen de verkoper en de potentiële koper. Dit gesprek vindt of op neutraal terrein plaats of bij jou op de onderneming als de situatie dit toelaat. Doe dit gesprek niet alleen; een goede adviseur is ook aanwezig en grijpt in als dit nodig is. Tijdens dit gesprek leren de potentiële koper en jij elkaar kennen om te kijken of er voldoende basis bestaat om met elkaar het overnameproces verder in te gaan.
Group 3
Na ondertekening van de geheimhoudingsverklaring en een positieve kennismaking kan er informatie worden uitgewisseld. Veelal gebeurt dit aan de hand van een lijst die een potentiële koper overhandigt. Enerzijds zorgt dit voor structurering van de informatievoorziening richting de koper. Anderzijds geeft dit jou de gelegenheid om duidelijk te maken wat jij belangrijk vindt en wat je terug wilt zien in een eventuele bieding.

Neem contact op

Denk je erover om je bedrijf te verkopen? Wil je met me in gesprek om te kijken of er een klik is?
Bel 06-53 20 47 94 of stuur een mail naar info@kromhout.net.
Group 3
Nadat de potentiële koper de noodzakelijke informatie van jouw adviseur heeft ontvangen, wordt de waarde van het over te nemen bedrijf bepaald en een bieding voorbereid. Over het algemeen is dit een indicatieve niet-bindende bieding. Indicatief omdat de potentiële koper vaak nog niet over alle relevante informatie beschikt en niet-bindend, omdat de onderhandelingen nog gaan plaatsvinden.
Group 3
Als stap 7 jou voldoende aanknopingspunten biedt om het proces te vervolgen, worden de onderhandelingen opgestart. De indicatieve niet-bindende bieding van de potentiële koper dient daarbij als leidraad. Doe deze onderhandelingen niet alleen. Een goede adviseur wijst je op de voors en tegens van de verschillende constructies.
Group 3
Als partijen op hoofdlijnen tot overeenstemming zijn gekomen, dan worden deze hoofdlijnen vastgelegd in een intentieovereenkomst. Door de potentiële koper wordt daarbij vrijwel altijd het voorbehoud van financiering en het voorbehoud van een boekenonderzoek opgenomen. Daarnaast bevat de intentieovereenkomst een agenda voor het vervolg van het proces.
Group 3
Het boekenonderzoek is bedoeld om te kunnen verifiëren of de door de verkoper beschikbaar gestelde informatie juist is en er geen ‘lijken in de kast’ worden aangetroffen. De uitkomsten van het boekenonderzoek kunnen voor een potentiële koper aanleiding zijn voor aanpassing van de prijs en/of voor opname van garantiebepalingen in de koopovereenkomst. De uitkomsten van het boekenonderzoek kunnen voor de potentiële koper zelfs een aanleiding zijn om alsnog van de transactie af te zien.
Group 3
Na afronding van het boekenonderzoek wordt de koopovereenkomst opgemaakt. Hierin is de transactie in detail beschreven. Belangrijke onderdelen zijn: beschrijving van het object van verkoop, transactiedatum en -prijs, wijze van betaling, garanties en vrijwaringen. Ondertekening van de koopovereenkomst kan onderhands plaatsvinden. Hiervoor is dus geen tussenkomst van een notaris vereist.
Group 3
Nadat de koopovereenkomst is getekend en de financiering door de koper is geregeld, kan de daadwerkelijke overdracht van de onderneming en betaling van de koopsom plaatsvinden. De overdracht van aandelen in een Besloten Vennootschap kan alleen door middel van een notariële akte van levering. Betaling van de aandelen vindt in dat geval ook plaats via de notaris. Overdracht en betaling van een eenmanszaak of vennootschap onder firma kunnen zonder tussenkomst van een notaris onderhands worden geregeld.

Nazorg

In de praktijk blijkt dat na de definitieve overdracht vaak nog behoefte is aan advieswerk en afwikkeling van zaken. Begeleiding in de overdrachtsfase duurt meestal ongeveer twee jaar.

Neem contact op

Het lijkt wellicht allemaal veel en complex, maar wees gerust; ik leid je soepel door alle fases heen. Ik stel voor dat we met stap 1 beginnen: kijken of er een klik is tussen jou en mij. Bel 06-53 20 47 94 of stuur een mail naar info@kromhout.net.